Hvornår kan barnets køn bestemmes ved en scanning?

I det offentlige får du i løbet af din graviditet tilbudt to scanninger – én scanning mellem 11. og 13. graviditetsuge og én mellem 18. og 21. graviditetsuge. Den første scanning har til formål at undersøge, om der er liv, om der er flere fostre eller kun ét samt hvor langt du er henne i graviditeten og derudfra fastsætte din termin. Den anden scanning har til formål at undersøge babyens organer, moderkagens placering samt om babyen vokser som den skal. Det er i løbet af den anden scanning at man kan være heldig at finde kønnet, men det er ikke det, der er fokus på ved scanningerne i det offentlige. Mange vælger derfor at investere i en ekstra kønsscanning for at finde ud af, om de skal have en dreng eller en pige.

Men hvornår kan man med sikkerhed finde ud af, om man skal have en dreng eller en pige? Ved en optimal kønsscanning er der nogle krav, der skal være opfyldt: 1) Fostret skal være gammelt nok. 2) Kønnet skal være tilstrækkeligt udviklet. 3) Fostrets kønsorganer skal være normale. 4) Forholdene skal være gode nok. Der kan således ved alle scanninger være en mulighed for at kønnet ikke kan fastslås, enten fordi det simpelthen er for tidligt i graviditeten eller fordi barnet ligger på en sådan måde, at kønnet simpelthen ikke kan fastslås.

En kønsscanning kan foretages på alle tidspunkter i løbet af graviditeten fra kønnet er tilstrækkeligt udviklet, og det betyder, at en kønsscanning kan foretages fra uge 14. Det er dog som tidligere nævnt ikke altid tilfældet, at fostrets køn kan ses og fastslås med sikkerhed– og derfor er der mange scanningsklinikker, der tilbyder kønsgaranti. Det betyder, at du får en ny scanning uden beregning, hvis forholdene ikke er til at fastslå kønnet ved din kønsscanning.

I dag bruges der udstyr, som er meget bedre end før i tiden, og det betyder, at en person, der scanner ved en nakkefoldsscanning, måske allerede vil kunne give et kvalificeret gæt til, hvad kønnet er. Det er dog alt for tidligt i graviditeten til at kunne fastslå kønnet med sikkerhed. Ved nakkefoldsscanning til ethvert gæt altså være præget af stor usikkerhed, og det skal du være opmærksom på. Det er altid bedre at vente lidt ekstra tid for at være sikker på, at det køn, du får at vide, også rent faktisk er det rigtige.